logo gorjani1

mob slik naslov

DOBRO DOŠLI NA SLUŽBENE STRANICE OPĆINE GORJANI
DOBRO DOŠLI NA SLUŽBENE STRANICE OPĆINE GORJANI

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gorjani

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gorjani objavljen je i može se pronaći na poveznici: https://www.gorjani.hr/index.php/novosti/item/227-javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-gorjani.

OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU GORJANI

               REPUBLIKA HRVATSKA  OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  OPĆINA GORJANI OPĆINSKI NAČELNIK  KLASA: 320-01/22-01/07 URBROJ: 2158-21-01/22-40 Gorjani, 04. studenog 2022.   Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) načelnik Općine Gorjani, dana 04. studenog 2022...

Odluka o dodjeli novčanih pomoći redovnim studentima!

Odluku o dodjeli novčanih pomoći redovnim studentima Općine Gorjani možete pronaći https://www.gorjani.hr/index.php/novosti/item/222-dodjela-novcanih-pomoci-redovnim-studentima-sa-podrucja-opcine-gorjani. S poštovanjem, Općina Gorjani

Otvoren znanstveno-stručni skup “Gorjani – mjesto, ljudi, identitet, baština”

Prigodnim programom jučer je u Domu DVD-a Gorjani otvoren znanstveno-stručni skup “Gorjani – mjesto, ljudi, identitet, baština”, koji organizira Općina Gorjani zajedno sa suorganizatorima Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskim...

Održana završna konferencija projekta Aktivna mreža osoba starije životne dobi

“Iako smo na početku bili sumnjičavi i nismo bili sigurni trebamo li prijavljivati ovakav projekt, odmah se pokazalo da ima mnogo zainteresiranih starijih osoba, a njihove pozitivne povratne informacije to...

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog...

ANKETA O ZAINTERESIRANOSTI GRAĐANA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA PUTEM PROGRAMA POS-A

Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama provodi Anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a Pozivaju se mještani Općine Gorjani...

JEDNOKRATNO NOVČANO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PORASTA CIJENA

    TISKANICU ZA DOSTAVU PODATAKA MOŽETE PREUZETI OVDJE!!!    

Općina Gorjani organizira Znanstveno-stručni skup „Gorjani – mjesto, ljudi, identitet, baština“

Sa željom da se produbi i proširi do sada stečeno znanje o brojnim znanstveno relevantnim, pa i društveno aktualnim temama iz povijesti Gorjana te života i rada njegovih žitelja –...

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GORJANI

Na temelju Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Gorjani i objavi javnog natječaja (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 7/22), Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Gorjani i objavi...

POZIV NA PRIJAVU ŠTETE – PRIRODNA NEPOGODA SUŠA

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu na području Općine Gorjani zbog suše, da je Župan Osječko-baranjske županije, dana 05. rujna 2022. godine proglasio prirodnu...

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GORJANI

Odvoz glomaznog otpada na području Općine Gorjani za svakog korisnika u količini do 3 prostorna metra jednom godišnje je besplatan. Odvoz će se odvijati u drugoj polovici prosinca, a svi zainteresirani...

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE GORJANI ZA RAZDOBLJE 2021. - 2025. godine

Provedbeni program Općine Gorjani za razdoblje 2021. - 2025. godine te Izvješća o provedbi programa možete pronaći na poveznici https://www.gorjani.hr/index.php/dokumentim/category/15-provedbeni-program-opcine-gorjani

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORJANI

OBAVIJEST   Temeljem Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), Općina Gorjani obavještava javnost da je započeo postupak ocjene o potrebi strateške...

DODJELA NOVČANIH POMOĆI REDOVNIM STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE GORJANI

Obavještavaju se redovni studenti s prebivalištem na području Općine Gorjani koji su u statusu redovnog studenta akademske godine 2021./2022. upisali 2. ili višu godinu studija na bilo kojoj javnoj visokoškolskoj...

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gorjani

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gorjani objavljen je i može se pronaći na poveznici: https://www.gorjani.hr/index.php/novosti/item/227-javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-gorjani.

OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU GORJANI

               REPUBLIKA HRVATSKA  OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  OPĆINA GORJANI OPĆINSKI NAČELNIK  KLASA: 320-01/22-01/07 URBROJ: 2158-21-01/22-40 Gorjani, 04. studenog 2022.   Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) načelnik Općine Gorjani, dana 04. studenog 2022., donosi   OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM...

Odluka o dodjeli novčanih pomoći redovnim studentima!

Odluku o dodjeli novčanih pomoći redovnim studentima Općine Gorjani možete pronaći https://www.gorjani.hr/index.php/novosti/item/222-dodjela-novcanih-pomoci-redovnim-studentima-sa-podrucja-opcine-gorjani. S poštovanjem, Općina Gorjani

Otvoren znanstveno-stručni skup “Gorjani – mjesto, ljudi, identitet, baština”

Prigodnim programom jučer je u Domu DVD-a Gorjani otvoren znanstveno-stručni skup “Gorjani – mjesto, ljudi, identitet, baština”, koji organizira Općina Gorjani zajedno sa suorganizatorima Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskim katoličkim sveučilištem, Hrvatskim institutom za povijest, Hrvatskim restauratorskim zavodom i...

Održana završna konferencija projekta Aktivna mreža osoba starije životne dobi

“Iako smo na početku bili sumnjičavi i nismo bili sigurni trebamo li prijavljivati ovakav projekt, odmah se pokazalo da ima mnogo zainteresiranih starijih osoba, a njihove pozitivne povratne informacije to su i dokazale. Stoga više nećemo dvojiti, jer su naši...

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. Pravo na naknadu za troškove...

ANKETA O ZAINTERESIRANOSTI GRAĐANA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH PITANJA PUTEM PROGRAMA POS-A

Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama provodi Anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a Pozivaju se mještani Općine Gorjani da popune Anketu o zainteresiranosti građana za program POS-a, koja...