logo gorjani1

mob slik naslov

DOBRO DOŠLI NA SLUŽBENE STRANICE OPĆINE GORJANI
DOBRO DOŠLI NA SLUŽBENE STRANICE OPĆINE GORJANI

INFORMACIJE O PROJEKTU AKTIVNA MREŽA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U OPĆINI GORJANI

Naziv projekta: Aktivna mreža osoba starije životne dobi u Općini Gorjani Kod projekta: UP.02.2.2.06.0006 Naziv poziva: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1 Naziv općeg cilja: Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati...

JAVNI POZIV MLADIM OBITELJIMA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE GORJANI U 2021. GODINI

Programom za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Gorjani i ovim Javnim pozivom Općina Gorjani namjerava pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambene problematike. Glavni cilj koji se želi...

ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA - FAZA II

Načelnik Općine Gorjani Ivan Lović potpisao je s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava ugovor za "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II", koji će se u našoj općini provoditi...

ČIŠĆENJE DIMNJAKA

Djelatnici dimnjačarskog uslužnog obrta vršit će usluge pregleda, kontrole i čišćenja dimnjaka dana 18.02.2021. godine u slijedećim mjestima:- GORJANI- TOMAŠANCI Svi korisnici koji ne budu nađeni kod kuće u radnom vremenu...

OBAVIJEST

OBAVIJESTVuka d.d. će kao izvođač radova u vremenskom razdoblju veljača – studeni izvoditi radove na kanalima i ostalim građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju prema preglednoj karti koja se nalazi u...

Edukacija o uzimanju uzoraka tla i analizama

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva, Služba za stručnu podršku - Područna jedinica Osijek organizira edukaciju o uzimanju uzoraka tla za mještane Općine Gorjani i Općine...

Odluke o izboru kandidata - Projekt "Aktivna mreža osoba starije životne dobi u Općini Gorjani"

Poštovani,Odluke o izboru kandidata po Oglasima za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta "Aktivna mreža osoba starije životne dobi u Općini Gorjani možete pronaći na slijedećoj...

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI - KOORDINATOR PROJEKTA ''AKTIVNA MREŽA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U OPĆINI GORJANI''

Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa za prijam u službu Jedinstveni upravni odjel   Klasa: 112-01/21-01/02 Urbroj: 2121/03-03/21 Gorjani, 15. siječnja 2021.     Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprave...

POZIV NA INTERVJU ''AKTIVNA MREŽA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U OPĆINI GORJANI''

             REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA GORJANI OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 112-03/21-01/01 Urbroj:2121/03-02-01/21 Gorjani, 15. siječnja 2021.   POZIV NA INTERVJU ''AKTIVNA MREŽA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U OPĆINI GORJANI''     Slijedeći kandidati se pozivaju na intervju koji će se održati 22. siječnja...

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti Općina Gorjani, kao tijelo javne vlasti, obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog...

Prethodna provjera znanja i sposobnosti - Asistent na projektu ''Program Zaželi Općine Gorjani'' - IZMJENA I DOPUNA OBAVIJESTI

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto Asistent na projektu ''Program Zaželi Općine Gorjani'' na provjeru znanja i sposobnosti. Provjera znanja i...

Prethodna provjera znanja i sposobnosti - Asistent na projektu ''Program Zaželi Općine Gorjani''

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto Asistent na projektu ''Program Zaželi Općine Gorjani'' na provjeru znanja i sposobnosti dana 29...

Prethodna provjera znanja i sposobnosti - Voditelj projekta ''Program Zaželi Općine Gorjani''

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto Voditelj projekta ''Program Zaželi Općine Gorjani'' na provjeru znanja i sposobnosti dana 29. listopada...

Asistent na projektu ''Program Zaželi Općine Gorjani 2'' - opis poslova i podaci o plaći

Opis poslova radnog mjesta – Asistent pomoć voditelju projekta identifikacija žena i krajnjih korisnika promocija projekta nabava i podjela sredstava za higijenu Podaci o plaći Sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi...

Voditelj projekta ''Program Zaželi Općine Gorjani 2'' - opis poslova i podaci o plaći

Opis poslova radnog mjesta – Voditelj projekta provođenje i upravljanje projektnim aktivnostima koje imaju za cilj ostvarenje rezultata i ciljeva projekta koordiniranje radom osoba zaposlenih na projektu, nadzor istih prikupljanje računa terenska kontrola provedbe komunikacija...

Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na programu zapošljavanja žena - faza II - Zaželi projekt "Program Zaželi Općine Gorjani 2"

            Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. kodnog broja UP.02.1.1.13.0058 KLASA: 910-04/20-09/173, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1 od 11...

INFORMACIJE O PROJEKTU AKTIVNA MREŽA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U OPĆINI GORJANI

Naziv projekta: Aktivna mreža osoba starije životne dobi u Općini Gorjani Kod projekta: UP.02.2.2.06.0006 Naziv poziva: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1 Naziv općeg cilja: Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i...

JAVNI POZIV MLADIM OBITELJIMA ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU OPĆINE GORJANI U 2021. GODINI

Programom za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Gorjani i ovim Javnim pozivom Općina Gorjani namjerava pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambene problematike. Glavni cilj koji se želi postići je uspostaviti učinkovit, efikasan i operativan sustav mjera i...

ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA - FAZA II

Načelnik Općine Gorjani Ivan Lović potpisao je s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava ugovor za "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II", koji će se u našoj općini provoditi pod nazivom Program Zaželi Općine Gorjani 2, u okviru Europskog...

ČIŠĆENJE DIMNJAKA

Djelatnici dimnjačarskog uslužnog obrta vršit će usluge pregleda, kontrole i čišćenja dimnjaka dana 18.02.2021. godine u slijedećim mjestima:- GORJANI- TOMAŠANCI Svi korisnici koji ne budu nađeni kod kuće u radnom vremenu bit će im ostavljena „OBAVIJEST„ da je dimnjačar dolazio radi...

OBAVIJEST

OBAVIJESTVuka d.d. će kao izvođač radova u vremenskom razdoblju veljača – studeni izvoditi radove na kanalima i ostalim građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju prema preglednoj karti koja se nalazi u prilogu ove Obavijesti. Pozivamo sve stanovnike koji imaju primjedbu na vrijeme...

Edukacija o uzimanju uzoraka tla i analizama

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva, Služba za stručnu podršku - Područna jedinica Osijek organizira edukaciju o uzimanju uzoraka tla za mještane Općine Gorjani i Općine Punitovci dana 25. veljače 2021. godine u vremenu od 9...

Odluke o izboru kandidata - Projekt "Aktivna mreža osoba starije životne dobi u Općini Gorjani"

Poštovani,Odluke o izboru kandidata po Oglasima za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta "Aktivna mreža osoba starije životne dobi u Općini Gorjani možete pronaći na slijedećoj poveznici:  http://www.gorjani.hr/index.php/dokumentid/natjecajiS poštovanjem