logo gorjani1

STAVLJANJE U SLUŽBENU UPORABU KATASTARSKOG OPERATA KATASTRA NEKRETNINA ZA KATASTARSKU OPĆINU GORJANI

Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr.sc. Damir Šantek, dipl.ing.geod. sukladno odredbi članka 56. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“, br. 112/2018) donio Odluku o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Gorjani, kojom je dana 24. lipnja 2021. godine stupio na snagu novi katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Gorjani.
Time je završen postupak katastarske izmjere za  katastarsku općinu Gorjani, koji je započeo 2017. godine, površine 3790 ha u ukupnom iznosu od 6.372.396,00 kn.
Financijska sredstava osigurali su Općina Gorjani (30%), Osječko-baranjska županija (30%) i Državna geodetska uprava (40%).