logo gorjani1

PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. Ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 1.050,00 kuna po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Slijedom svega navedenoga, pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade da podnesu Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja.

Zahtjevi se podnose Općini Gorjani svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.

Zahtjevu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, Izjavu korisnika da se grije na drva i preslike računa troškova stanovanja za koje se traži naknada.

Obrasce Zahtjeva za priznavanje prava i Izjave o grijanju na drva mogu se preuzeti u nastavku ili u Općini Gorjani svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na tel: 031/853-421.

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA STANOVANJA

IZJAVA KORISNIKA DA SE GRIJE NA DRVA