logo gorjani1

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GORJANI

Na temelju Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Gorjani i objavi javnog natječaja (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 7/22)  i Odluke o prodaji nekretnine u suvlasništvu Općine Gorjani i objavi javnog natječaja (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 7/22), Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Gorjani objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gorjani (u daljnjem tekstu: Javni natječaj).

Javni natječaj objavljen je 15. ožujka 2023. godine u Glasu Slavonije te se ponude za nekretnine koje su predmet prodaje dostavljaju poštom preporučeno ili se predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Gorjani do zaključno 30. ožujka 2023. godine.

Ponuda se piše na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i predaje se na propisanom obrascu koji sadrži ime, prezime, adresu, OIB i potpis fizičke osobe, odnosno za pravne osobe tvrtku i naziv, sjedište, MBS ili OIB, te puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, broj računa eventualnog povrata jamčevine i e-mail adresu te ponuđenu kupoprodajnu cijenu.
Uz popunjeni obrazac ponude, ponuditelji su obvezni priložiti:
- Presliku osobne iskaznice (fizičke osobe i ovlaštene osobe pravnih osoba),
- Izvadak iz upisnika u koji je ponuditelj upisan (pravne osobe),
- Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja,
- Privolu o obradi osobnih podataka.

 

Obrazac ponude na kojemu se dostavlja ponuda možete preuzeti u Općini Gorjani ili ovdje.

Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja možete preuzeti u Općini Gorjani ili ovdje.

Privolu o obradi osobnih podataka možete preuzeti u Općini Gorjani ili ovdje.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gorjani

Obavijest o objavi Javnog natječaja u dnevnom tisku

Odluka o poništenju natječaja