logo gorjani1

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA KRAJNJIH KORISNIKA PROJEKTA „ZA ŽIVOT KAKAV ŽELIM – ZAŽELI 4 U OPĆINI GORJANI“

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORJANI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 554-01/24-01/

URBROJ: 2158-21-01-24-1

Gorjani, 5. ožujka 2024.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju, kodni broj: SF.3.4.11.01.0548 i članka 40. Statuta Općine Gorjani (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 6/21, 1/22, 2/22) Općinski načelnik Općine Gorjani dana 5. ožujka 2024. godine raspisuje 

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA KRAJNJIH KORISNIKA

PROJEKTA „ZA ŽIVOT KAKAV ŽELIM – ZAŽELI 4 U OPĆINI GORJANI“

 

PRIHVATLJIVI KORISNICI PO OVOM JAVNOM POZIVU SU KAKO SLIJEDI:

 • Starija osoba (u dobi od 65 godina i više)
 • koja živi u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
 • čiji mjesečni prihodi ne prelaze navedene iznose:
 • Samačko kućanstvo (120 % od prosječne starosne mirovine prema HZMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta).
 • Dvočlano kućanstvo (200% od prosječne starosne mirovine prema HZMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta).
 • Višečlano kućanstvo (300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta).
 • koja istovremeno ne koristi sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
 • Osoba s invaliditetom 3. ili 4. stupnja (18 i više godina)
 • koja živi u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
 • koji imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja
 • koja istovremeno ne koristi sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Krajnji korisnici po ovom Javnom pozivu ostvaruju pravo na pružanje usluge i potpore koja uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

ROKOVI I NAČIN PRIJAVE:

Prijava se podnosi u pisanom obliku putem redovne pošte ili osobno na adresu: OPĆINA GORJANI, Kula 1, 31 422 Gorjani.

Osobe koje se javljaju na Javni poziv dužni su priložiti dokumentaciju kako slijedi:

 • Obrazac prijave,
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Izjava o članovima kućanstva,
 • Za osobe s invaliditetom: Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Poziv će biti otvoren za vrijeme trajanja projekta „Za život kakav želim – Zaželi 4 u općini Gorjani“ kako bi se i tijekom provedbe aktivnosti projekta zainteresirani pripadnici ciljne skupine mogli prijavljivati te tako naknadno uključiti u aktivnosti projekta ako za to bude mogućnosti.

Prijave na Javni poziv podnose se zaključno do 6. prosinca 2026. godine.

Popunjavanjem obrazaca koji se nalaze u prilogu ovog Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u aktivnosti projekta svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe projekta „Za život kakav želim – Zaželi 4 u Općini Gorjani“, odnosno izvršavanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijsko razdoblju 2021. – 2027., SF.3.4.11.01.0548 te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ te se za druge potrebe neće koristiti.

Za sve informacije o Javnom pozivu obratiti se u Jedinstveni upravni odjel Općine Gorjani - osobno ili na telefon: 031/853-421.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ivan Lović, mag. ing. agr.

Javni poziv za iskaz interesa

Obrazac prijave

Izjava o članovima kućanstva