Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
logo

Pretraga portala

Općinska uprava

Općina Gorjani osnovana je 1993. g.

Općinski načelnik – izvršno tijelo Općine Gorjani

Općinski načelnik:

Ivan Lović

Zamjenik općinskog načelnika:

Pavao Vinković

Dosadašnji načelnici Općine Gorjani:

1. Ivan Pavić (1993.-1997.)

2. Adam Pavić (1997.-1999.)

3. Darko Bosi (1999.-2001.)

4. Vlatko Radojković (2001-2005.)

5. Tomislav Stažić (2005.-2009.)

6. Zoran Šermet (2009.)

7. Ivan Lović (2009.-)

Općinsko vijeće –predstavničko tijelo Općine Gorjani i tijelo lokalne samouprave koje donosi

akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i

Statutom. Općinsko vijeće ima 11 članova.

Članovi općinskog vijeća:

1. Ivanka Lužaić – predsjednica

2. Šimo Grk – potpredsjednik

3. Božidar Sučić – potpredsjednik

4. Dario Bičanić

5. Vlado Crnojević

6. Božo Đelagić

7. Josip Ivanović

8. Zvonko Kisegi

9. Ljiljana Matijević

10. Petar Mošić

Jedinstveni upravni odjel –Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i

poslova državne uprave prenijetih na Općinu. Jednistvenim upravnim odjelom upravlja

pročelnica.

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela:

Sanja Kmet rođ. Semijalac

Linkovi

muzej link

tz osijek

tz djakovo

os gorjani link

macev plesovi

Preporučujemo

mandat banner

regan banner