logo gorjani1

INFORMACIJE O PROJEKTU - PROGRAM ZAŽELI OPĆINE GORJANI 2

Naziv projekta: Program Zaželi Općine Gorjani 2

Kod projekta: UP.02.1.1.13.0058

Naziv poziva: Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

Naziv općeg cilja: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Nositelj projekta: Općina Gorjani

Partner na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Đakovo

Razdoblje provedbe projekta: 11.08.2020. - 11.11.2021. (15 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 3.235.800,00 kn

Iznos EU sufinanciranja: 3.235.800,00 kn

Sažetak projekta

Kroz “Program Zaželi Općine Gorjani 2” zaposleno je 35 žena koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada, sa zadatkom da na području općine Gorjani skrbe o 210 starijih i nemoćnih u ugroženim kućanstvima. Tako će se utjecati na poticanje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena i žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, ali samim time i na poboljšanje životnih uvjeta starijih osoba i osoba koje su u nepovoljnom životnom položaju, pa teško skrbe o sebi i vlastitom domaćinstvu.

Aktivnosti projekta

  • Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici,
  • Obrazovanje i osposobljavanje žena koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, doprinijet će se rješavanju postojećih problema i potreba ciljne skupine.

Rezultati projekta

  • Nastavak programa Zaželi u općini Gorjani,
  • Tijekom 15 mjeseci 35 žena pruža potporu i podršku krajnjim korisnicima,
  • 210 krajnjih korisnika kontinuirano dobiva potporu i podršku u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i povećanja kvalitete života,
  • Zaposlene žene su obrazovane i osposobljene, čime će biti povećana znanja i vještine potrebne na tržištu rada.

Konkurentnost na tržištu rada

Po završetku projekta, žene koje završe edukacije i steknu neophodno iskustvo, bit će znatno zapaženije na tržištu rada. Time će ovaj projekt ostvariti svoju svrhu na način da će žene biti konkurentnije na tržištu rada, dok će se starima i nemoćnima poboljšati kvaliteta života.

Više informacija

Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr

Europski socijalni fond – www.esf.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Gorjani.