logo gorjani1

Za život kakav želim - Zaželi 4 u općini Gorjani

logotip ZAZELI pozitiv boja RGB

Naziv projekta: Za život kakav želim – Zaželi 4 u općini Gorjani

Kod projekta: SF.3.4.11.01.0548
Naziv poziva: Zaželi – prevencija institucionalizacije 
Naziv općeg cilja: Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina s područja općine kroz osiguravanje dugotrajne skrbi.
Nositelj projekta: Općina Gorjani
Razdoblje provedbe projekta: 07.12.2023. – 06.12.2026. (36 mjeseci)
Ukupna vrijednost projekta: 1.122.000,00 €
Iznos EU sufinanciranja: 953.700,00 €
Sažetak projekta: Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom kroz prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Korisnicima će se tijekom trajanja projekta pružati svakodnevna pomoć u kući, omogućiti socijalni kontakt i društvene veze te povećati osjećaj vrijednosti i pripadnosti. Projekt će trajati 36 mjeseci, a uključivat će 132 krajnja korisnika o kojima će brinuti 22 zaposlene žene.
 
Više informacija
Europski strukturni i investicijski fondovi – www.strukturnifondovi.hr
Europski socijalni fond plus – www.esf.hr/esfplus
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Općine Gorjani.

esf