logo gorjani1
Na temelju članka 3. Odluke o utvrđivanju prava i načinu isplate novčanih pomoći redovnim studentima sa područja Općine Gorjani (Službeni glasnik Općine Gorjani broj: 7/22.)…
Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 40. Statuta te Odluke o raspisivanju…
  Programom za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Gorjani i ovim Javnim pozivom Općina Gorjani namjerava pomoći mladim obiteljima u rješavanju…
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2023. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne…
Sukladno Preporuci Ministarstva poljoprivrede za rad Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidencijom uporabe zemljišta u ARKOD sustav prema…
Predmetni Oglas kao i ostale podatke od važnosti možete pronaći na poveznici: https://www.gorjani.hr/index.php/dokumentid/natjecaji/category/24-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-visi-strucni-suradnik-za-projekte-eu-voditelj-projekta
Stranica 9 od 35