logo gorjani1

Općinska uprava

Općina Gorjani osnovana je 1993. g.

Općinski načelnik – izvršno tijelo Općine Gorjani

Općinski načelnik:

IVAN LOVIĆ

Zamjenik općinskog načelnika:

JOSIP SABO

Dosadašnji načelnici Općine Gorjani:

1. IVAN PAVIĆ (1993.-1997.)

2. ADAM PAVIĆ (1997.-1999.)

3. DARKO BOSI (1999.-2001.)

4. VLATKO RADOJKOVIĆ (2001-2005.)

5. TOMISLAV STAŽIĆ (2005.-2009.)

6. ZORAN ŠERMET (2009.)

7. IVAN LOVIĆ (2009.-)

Općinsko vijeće –predstavničko tijelo Općine Gorjani i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom. Općinsko vijeće ima 11 članova.

Članovi općinskog vijeća:

 1. ZVONKO MAJSTOROVIĆ - HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA (HDZ)
 2. VLADIMIR PERIĆ   - HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA (HDZ)
 3. ŠIMO GRK – HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA (HSU)
 4. KATICA JAGODIĆ – HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA (HDZ)
 5. BOŽIDAR SUČIĆ – HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA (HDZ)
 6. JASMINKA MOŠIĆ – HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA (HDZ)
 7. IVANA ĆORIĆ – HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA (HDZ)   
 8. MIRO LUCIĆ – HRVATSKA DEMOKRATSKA STRANKA (HDZ) 
 9. MARKO BIRTIĆ – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS)            
 10. PAVAO VINKOVIĆ – LISTA  GRUPE BIRAČA
 11. PERICA BOGDANOVIĆ – LISTA GRUPE BIRAČA

Jedinstveni upravni odjel –Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu. Jednistvenim upravnim odjelom upravlja pročelnica.

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela:

Sanja Kmet rođ. Semijalac