logo gorjani1

DODJELA NOVČANIH POMOĆI REDOVNIM STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE GORJANI

Obavještavaju se redovni studenti s prebivalištem na području Općine Gorjani koji su u statusu redovnog studenta akademske godine 2021./2022. upisali 2. ili višu godinu studija na bilo kojoj javnoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili inozemstvu te pod istim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti da mogu ostvariti pravo na novčanu pomoć u iznosu 3.000,00 kn.

Pravo na isplatu novčane pomoći studenti ostvaruju dostavom sljedeće dokumentacije:

  1. ispisane i vlastoručno potpisane prijave (Obrazac prijave možete preuzeti ovdje),
  2. original potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2021./2022. u statusu redovnog studenta 2. ili više godine studija ili odgovarajućeg elektroničkog zapisa iz sustava e-Građani,
  3. preslika važeće osobne iskaznice,
  4. preslika važećeg žiro - računa na koji će se isplatiti pomoć.
  5. privola o obradi osobnih podataka (Privolu o obradi osobnih podataka možete preuzeti ovdje).

Zahtjevi se podnose poštom preporučeno ili osobno na adresu: Općina Gorjani, Kula 1, 31422 Gorjani s naznakom: ''Prijava za dodjelu novčane pomoći - studenti'' najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine.

Novčana pomoć će se isplatiti u dva jednaka obroka od 1.500,00 kn na žiro - račun podnositelja Zahtjeva, odnosno na račun studenta.

Neće se razmatrati prijave koje ne sadrže potpunu dokumentaciju, kao ni nepravodobno podnesene prijave.

Natječaj za dodjelu novčanih pomoći redovnim studentima sa područja Općine Gorjani možete pročitati ovdje.

Odluku o dodjeli novčanih pomoći redovnim studentima možete pročitati ovdje.

S poštovanjem,

Općina Gorjani!