logo gorjani1

POZIV NA PRIJAVU ŠTETE – PRIRODNA NEPOGODA SUŠA

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu na području Općine Gorjani zbog suše, da je Župan Osječko-baranjske županije, dana 05. rujna 2022. godine proglasio prirodnu nepogodu sušu na području Osječko-baranjske županije za štete nastale na sljedećoj imovini: višegodišnjim nasadima, šumi, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod.

Pozivaju se svi poljoprivrednici koji imaju štetu uzrokovanu prirodnom nepogodom – SUŠOM  na području općine Gorjani da, sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19.)  izvrše prijavu štete najkasnije u roku od osam dana od dana proglašenja prirodne nepogode,

odnosno zaključno s 13. rujnom 2022. godine.

Naknadne prijave neće se uzimati u obzir.

Štete se prijavljuju na propisanom obrascu, u Općini Gorjani, Kula 1, 31422 Gorjani.

Obrazac možete preuzeti u Općini Gorjani ili ovdje.

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti:

  • Presliku obrasca Zahtjeva za potporu za 2022. godinu, izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, List B
  • Osobnu iskaznicu podnositelja prijave
  • Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka (moguće preuzeti u Općini Gorjani ili ovdje)
  • Izjava o osiguranju kulture (moguće preuzeti u Općini Gorjani ili ovdje)
  • Po potrebi i dodatnu dokumentaciju (fotografije i sl.)

S poštovanjem,

Općina Gorjani.