logo gorjani1

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gorjani

Načelnik Općine na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 83/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 30. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 3/17) donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku pocjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gorjani.

Odluku možete pogledati ovdje.